T.C. Karakoçan Kaymakamlığı
 
 
 
 
 

Fotoğraf Albümü

 
Basın Odası / Bilgi Edinme
Bilgi Edinme Hakkı
Bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09/10/2003 tarihinde kabul edilerek 21/10/2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve söz konusu kanun gereğince hazırlanan "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" de 27/04/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin "Bilgi edinme birimlerinin oluşturulması" başlıklı 8. maddesi uyarınca; Karakoçan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu bünyesinde "Bilgi Edinme Birimi" kurulmuştur.
Bilgi Edinme Başvurusunda bulunmak için kullanılabilecek adresler şunlardır:
 
Bilgi Edinme Başvuru Adresi:
Karakoçan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu
 
Posta Adresi:
Hükümet Konağı, Yazı İşleri Müdürlüğü
Tel: ...
Faks: ...
E-posta: ..
 
Kurum Çalışanları sicil notlarını kendi kurumlarının Bilgi Edinme Birimi yoluyla yada kurumlarına şahsen başvuruyla alabileceklerdir. Bu talepleri karşılanmadığı taktirde Kaymakamlığımıza başvurabileceklerdir. Bu açıklamaya uymayan başvurular işleme konulmayacaktır.
 
Bu amaçla İlgili kanun hükümleri gereğince uygulanacak yöntemler kısaca şöyledir.
- Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır. (EK1)
- Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır (EK 2)
- Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir
- Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir. Elektronik posta ve faks yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2?de yer alan formları doldurmaları zorunludur.
- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kuruluş bütçesine gelir olarak kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır.
- Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının kurum ve kuruluş tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük süreler kesilir. Başvuru sahibi, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösteren belgeyi sunmadığı takdirde talebinden vazgeçmiş sayılır.
 
+ Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu...
+ Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu...
 
 
 
Devlet Teşkilat Veri Tabanı e-Mevzuat e-Resmi Gazete e-Arşiv e-Genelge e-Kütüphne
 
 

© Copyright 1999 Tüm hakları saklıdır. T.C. Karakoçan İlçe Kaymakamlığı